گواهینامه‌ها

با فضای مطب و گواهی‌نامه‌های موسسه سونوگرافی دکتر صدری بیشتر آشنا شوید

با بیش از ۲۵ سال سابقه درخشان

گواهینامه‌ها مدارکCall Now Button