غربالگری سه ماهه سوم

در علم پزشکی بارداری به سه قسمت تقسیم می شود که به هفته ۲۸ الی ۴۰ بارداری سه ماهه سوم بارداری گفته می شود. سه ماهه سوم هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ احساسی برای مادر بحرانی می باشد پس لازم است مادر از یک سری نکات آگاه باشد تا با آسودگی این دوران حیاتی را طی کند.

Call Now Button