داپلر رنگی عروق شریانی و وریدی اندام فوقانی و تحتانی


سونوگرافی های بررسی لگن، اجزای شکم و نسوج نرم در بالغین، داپلر رنگی عروش شریانی احشائ شکمی، داپلر رنگی عروق شریانی و وریدی اندام های تحتانی و فوقانی، داپلر کاروتید و بررسی عروق گردن، سونوگرافی تیروئید و غدد داخلی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت ، متعلق به تارنمای دکتر حسین صدری سینکی است.

Call Now Button