سونوگرافی تیروئید و غدد داخلی و بزاقی


بررسی سلامت غده تیروئید و ساختار های مجاور آن، بررسی ندول تیروئید، آسپیراسیون ندول تیروئید با هدایت سونوگرافی. بررسی تورم، التهاب و سنگ در غدد بزاقی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت ، متعلق به تارنمای دکتر حسین صدری سینکی است.

Call Now Button