سونوگرافی شکم و لگن

    • سونوگرافی کبد ومجاری صفراوی
    • سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری
    • سونوگرافی مری

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت ، متعلق به تارنمای دکتر حسین صدری سینکی است.

Call Now Button