سونوگرافی غدد

    • سونوگرافی تیروئید و غدد داخلی
    • سونوگرافی غدد بزاقی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت ، متعلق به تارنمای دکتر حسین صدری سینکی است.

Call Now Button