سونوگرافی جنین


انجام کلیه سونوگرافی های جنین، غربالگری سه ماهه اول، غربالگری سه ماهه دوم، اکوکاردیوگرافی قلب جنین، سونوگرافی داپلر، سونوگرافی ۳ بعدی و ۴ بعدی، سونوگرافی تعیین جنسیت و…

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت ، متعلق به تارنمای دکتر حسین صدری سینکی است.

Call Now Button