سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی


تصویر سه بعدی یا فیلم فرزند درون شکم خود را در حالی که می خندد یا خمیازه می کشد مشاهده کنید. همچنین دقت بیشتری نسبت به سونوگرافی معمولی دارد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت ، متعلق به تارنمای دکتر حسین صدری سینکی است.

Call Now Button