غربالگری سه ماهه دوم


سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم بعد از هفته ۲۰ بارداری انجام میشود که توسط آن به آنومالی های جنینی، زمان زایمان، بررسی چندقلویی، عوارض بارداری و مالفورماسیونها همانند شکاف کام پی برد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت ، متعلق به تارنمای دکتر حسین صدری سینکی است.

Call Now Button